Skip to content

Regulamin

tag line red

W trosce o Państwa koty i o to, aby ich pobyt był spokojny , bezstresowy i udany prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

 1. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel udziela
  prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.
 3. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie, odrobaczenie). Przyjmujemy tylko Kotki wysterylizowane i wykastrowane
 4. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:
  a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
  b. chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
  c. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
  d. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom
cat-98359_640

W trosce o Państwa koty i o to, aby ich pobyt był spokojny , bezstresowy i udany prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

 1. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój.
 2. Przed pozostawieniem zwierzęcia w hotelu właściciel udziela
  prawdziwych informacji, dotyczących pozostawianego zwierzęcia.
 3. Do hotelu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienie, odrobaczenie). Przyjmujemy tylko Kotki wysterylizowane i wykastrowane
 4. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia, które zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników:
  a. agresywnych w stosunku do ludzi lub zwierząt,
  b. chorych (w tym zapchlonych) w sposób stwarzający groźbę zarażenia innych zwierząt,
  c. w kondycji niebezpiecznej dla własnego życia i zdrowia zwierzęcia,
  d. bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw pasożytom
cat-98359_640
gryzonie willa kotka
 1. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.
 2. Właściciel podpisuje umowę, w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w hotelu 0raz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.
 3. Płatność za pobyt w Hotelu przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Hotelu.
 4. Właściciel pozostawia kontakt do siebie lub osoby upoważnionej do odbioru. Zalecane jest także pozostawienie namiaru do kliniki lub wybranego weterynarza, który prowadził dotąd zwierzę (szczególnie w przypadku kotów chorujących wcześniej).
 5. Koszty opieki medycznej niezbędnej, w razie nagłej choroby zwierzęcia pokrywa właściciel. W razie nagłego zachorowania, jeśli jest to możliwe, hotel zawsze niezwłocznie kontaktuje się z właścicielem.
 6.  Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony:
  a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
  b. jedynie za zgodą Hotelu Willa Kotka
 7.  Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 i kończy się o godzinie 11:00. Zwierzęta przyjmujemy i wydajemy w godzinach 8:00-18:00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 1. Hotel może odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsca, a także bez podania przyczyny.
 2. Właściciel podpisuje umowę, w której zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w hotelu oraz pozostawia kontakt telefoniczny do siebie.
 3. Płatność za pobyt w Hotelu przyjmuje się w dniu przybycia zwierzęcia do Hotelu.
 4. Właściciel pozostawia kontakt do siebie lub osoby upoważnionej do odbioru. Zalecane jest także pozostawienie namiaru do kliniki lub wybranego weterynarza, który prowadził dotąd zwierzę (szczególnie w przypadku kotów chorujących wcześniej).
 5. Koszty opieki medycznej niezbędnej, w razie nagłej choroby zwierzęcia pokrywa właściciel. W razie nagłego zachorowania, jeśli jest to możliwe, hotel zawsze niezwłocznie kontaktuje się z właścicielem.
 6.  Pobyt zwierzęcia w Hotelu może zostać przedłużony:
  a. po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby przez właściciela
  b. jedynie za zgodą Hotelu Willa Kotka
 7.  Za przedłużenie pobytu zwierzęcia w Hotelu pobierana jest standardowa opłata, określona w cenniku.
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 i kończy się o godzinie 11:00. Zwierzęta przyjmujemy i wydajemy w godzinach 8:00-18:00 po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
gryzonie willa kotka
 1. Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu .
 2. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu Willa kotka
 3. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi
 4. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu w bazie klientów Hotelu na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.
 5. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
cat-3535399_640
 1. Opłatę za przedłużenie pobytu po potwierdzeniu jej wysokości przez Hotel należy wnieść nie później niż w dniu opuszczenia przez zwierzę Hotelu .
 2. Właściciel może odebrać swoje zwierzę przed upływem ustalonego terminu pobytu po uprzednim poinformowaniu Hotelu Willa kotka
 3. W przypadku skrócenia terminu pobytu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi
 4. Właściciel zgadza się na bezpłatne umieszczenie zdjęć lub filmów z udziałem jego zwierzęcia w materiałach ilustrujących działania Hotelu w bazie klientów Hotelu na jego stronie www oraz portalach społecznościowych.
 5. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w Hotelu.
cat-3535399_640